U Bronisława Koszutskiego

   

 

 

Z Warszawy Dzierżyński wyjechał do Krakowa, gdzie miał spotkać się z przebywającymi

tu członkami zarządu, aby porozmawiać o problemach, jakie nękały organizację w Królestwie.

Spotakał się też z Bronisławem Koszutskim, którego odwiedził w jego mieszkaniu przy ulicy

Lubicz 28. Koszutski wówczas wykonał Feliksowi i im obu kilka zdjęć swoi

m aparatem

widoczkowym. Na jednym z nich Dzierżyński siedzi na krześle, na drugim trzyma Bronka pod

rękę, obok którego widnieje jego roczna córeczka. W 1905 roku podczas Rewolucji obaj panowie

byli w Warszawie w tym samym czasie. Koszutski szukał Feliksa, martwiąc się o to, by nie wpadł

w ręce policji. Niestety nie dane było im się ze sobą spotkać więcej.Bronisław Koszutski w 1907

roku wyjechał do Moskwy.

 

Do Cezaryny Wojnarowskiej Dzierżyński wysłał kartkę o krótkiej treści: "Dzisiaj przyjechałem do

Krakowa na parę dni. Siedzimy w knajpie – przesyłam Wam serdeczne pozdrowienia. Józef".


NAZAD NAPRZÓD

 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.