Widokówka dla Aldony

 
 
Wracając ze Sztokholmu do Warszawy, Dzierżyński zatrzymał się w Berlinie,
skąd wysłał krótki list do Aldony pisany na karcie pocztowej z obrazkiem
Van Dycka przedstawiającym grube dzieci króla Karola I – chłopca i dwie
dziewczynki oraz psa: "Dziś wracam już do kraju – kawał świata zwiedziłem.
Czy otrzymałaś kartę moją wysłaną przed kilku dniami? Posyłam Ci teraz
dzieci Van Dycka – nieprawda, że są ładne? Ucałuj ode mnie Rudolfka,
Tonia i Maniusię. Chciałem być u Was – nie uda mi się jednak prędko
zadośćuczynić tej mojej chęci. Ściskam Cię i Gedymina mocno. Twój Feliks".
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.