Siostry i bracia

Aldona                    Jadwiga                Kazimierz                 Stanisław
Władysław                 Ignacy
 
                                    

Pierworodne dziecko nieszczęśliwie zmarło rok po urodzeniu – Witold (1867-1868).
Kolejnym dzieckiem była Aldona (1870-1966) i następnie Jadwiga
(1871-1949), Stanisław (1872-1917), Kazimierz (1875-1943), Feliks
(1877-1926), Wanda (1878-1892), Ignacy (1879-1953) oraz Władysław (1881-1942).

Drugie zmarłe dziecko nieznanego imienia musiało umrzeć, sądząc z kalendarza urodzin, w 1876 roku.

 
 
NAZAD NAPRZÓD
 
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.