Newskij Prospekt 102

 
                                                                   
 
Na początku września 1906 roku meldował się już z Petersburga, gdzie wyjechał pod koniec lata,
będąc skierowanym przez Zarząd Główny SDKPiL, by wzmocnić więzi z SDPRR (b). Ukrywał się
przed policją u polskiej rodziny, która załatwiła mu mundur pracownika lasów. Brał udział w
pracach redakcji centralnego organu KC SDPRR (b), zabierając głos prawie na każdym
posiedzeniu i krytykując wystąpienia mienszewickich liderów. Pracował nad zaopatrzeniem
Królestwa w literaturę, w tym w 300 egzemplarzy broszury Lenina „Rozwiązanie Dumy”, oraz
organizował broń, mauzery i granaty.
 
 
Na pocztówce z obrazem Makowskiego zatytułowanym „Chaty” poprosił Aldonę,
aby pisała do niego na adres gazety „Wiestnik Żyzni”, Newskij Prospiekt 102 kl.
37, S-Pieterburg. Kartkę do ukochanej siostry zaadresował: „stancja Polonnoje
jugo zapadnoje żieleznodorożnoje lesnicestwo Burtyn”.

NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.