W Tasiejewce na zesłaniu

 
Znaleźli się w kwaterze, gdzie mieszkał Feliks u pochodzącego z Kielecczyzny starszego
pana, Jana Rogulskiego, zesłanego na Syberię za udział w powstaniu styczniowym.
Odbywał on wcześniej katorgę w warzelni soli w Troickom Zawodskom położonym około
30 kilometrów od Tasiejewki. Gdy jego kara dobiegła końca, osiedlił się w Tasiejewce,
gdzie założył warsztat kowalski. Hipolit Pietraszkiewicz wspominał pierwsze dni na dalekiej
Syberii w domu pana Rogulskiego: "Przez cały wieczór Tow. Dzierżyński wyjawiał w stosunku
do mnie tyle troskliwości, że czułem się wprost zażenowany. Mam wrażenie, że wszystko, co
było najlepsze w domu Rogulskiego, było mi zaproponowane. Rzucała się przy tym w oczy
jedna rysa jego postępowania. Stosunek do mnie nie był zwykłą wyedukowaną uprzejmością
lecz prawdziwą troską o chorego towarzysza".


NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.