Mieszkanie konspiracyjne

 
Przez drugą połowę 1904-ego roku Feliks pracował w Krakowie jako sekretarz Komitetu
Zagranicznego SDKPiL, często jeździł do Królestwa. Jeszcze tak niedawno był w Berlinie,
później wrócił do Krakowa, wyjechał do Wyląg, do Szwajcarii i teraz znów powrócił do
Krakowa. Dzierżyński umiał się zgubić policji w świecie, umiał też w samym Krakowie.
Kilka czynnych i jeszcze więcej spalonych adresów przeplotło się przez jego krakowskie
życie. Nie wiadomo było czy pod danym adresem faktycznie mieszkał czy też dochodziła
tam do niego poczta. Raz był to Szlak 30, II piętro, innym razem Szlak 47, II piętro, gdzie
listy adresowane miały być na nazwisko Włodzimierza Monikowskiego.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.