Puławy

 
Do Puław Dzierżyński wrócił po trzech tygodniach i przebywał tam dwa dni- 22 i 23 kwietnia 1905-ego
roku. Wiosną nastrój na całej Lubelszczyźnie był podminowany nastrojami rewolucyjnymi. Szczególnie
głośno swe niezadowolenie wyrażali żołnierze skupieni m. in w garnizonie w Puławach. Napięcie urosło
już do tego stopnia, że część żołnierzy uciekła z koszar, pozostali zaś domagali się organizacji zbrojnego
wystąpienia grożąc, że jeśli nikt nimi nie pokieruje, sami wezmą stery buntu we własne ręce. Sytuację
zaogniła wiadomość, że dowództwo zamierza wysłać prowodyrów buntu na front rosyjsko- japoński.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.