Dom babci Kazimiery w Jodzie 

 
Do domu babci Kazimiery wybudowanego w 1849 roku prowadziła
aleja obsadzona po obu stronach lipami, klonami i wiązami tworząc
z czasem zadaszony tunel szpalerem rozłożystych drzew. Po lewej
stronie pachniał sad pełen najróżniejszych drzewek owocowych, po
prawej podziwiać można było bajkowy widok łagodnych pagórków, u
stóp których rozlewało się leniwie jezioro.
 
 
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.