Mickuńskie miasteczko

   
 

Wokół domu wiły się kanały, w których woda pochodziła z lewego dopływu

Wilenki- Skajsterki i które wpadały do stawów i z nich wypływały niesione

rozpędem łopat solidnego, piętrowego, drewnianego młyna, który stał u wjazdu

do wsi tuż przy stawie będącego własnością jednego z niewielu Żydów w okolicy.

Dźwięk terkoczącego młyna towarzyszył mieszkańcom przez cały czas, zjeżdżali do niego

chłopi zwożąc ziarna do mielenia. Młyn ten miał na wyposażeniu wszelkie potrzebne

kamienie do mielenia zbóż, był bardzo nowoczesny i posiadał wiele imponujących i

przemyślanych rozwiązań.

NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.