Mickuńska nekropolia

  
 
Kościół pod wezwaniem św. Jerzego w Mickunach powstał z inicjatywy Aleksandra Pillara w roku 1826. Wraz z
budynkiem Aleksander podarował parafii trzy dziesięciny ziemi. Budowla była bardzo solidna i skromna, jak
skromny był sam Aleksander samemu będący ewangelikiem. Do niewielkiego kościółka ozdobionego dębowym
ołtarzem prowadziły schody do zadaszenia podtrzymywanego przez cztery kolumny. Na potrzeby plebanii
Aleksander oddał swój domek letniskowy, który położony był w głębi mickuńskiego lasu. Kazał go rozebrać i
przenieść umiejscawiając na tyłach kościoła.

NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.