Feliks w szkole

 
Feliks ze wszystkich szkolnych przedmiotów najbardziej lubił matematykę i fizykę. Miał talent do przedmiotów
ścisłych, natomiast przez pierwsze lata nie dawał sobie rady z rosyjskim będącym językiem wykładowym. Feliks
w szkole nigdy nie był orłem. Z greki i rosyjskiego miał dwóje, z religii czwórkę, a z pozostałych przedmiotów
trójki.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.