Początki młodego rewolucjonisty

  Andrzej Domaszewicz                                          Alfons Morawski
  


Wpływ na dalsze życie Feliksa Dzierżyńskiego mieli dwaj panowie, działacze socjaldemokratycznej partii Litwy:

założyciel kółka socjaldemokratycznego Alfons Morawski (Alfonsas Moravskis) i mający za sobą bogatą historię

zsyłek doktor Andrzej Domaszewicz (Andrius Domacziaviczius), jeden z organizatorów Litewskiej

Socjaldemokracji w Wilnie. Dzięki nim w październiku 1895 roku został czynnym członkiem Litewskiej

Socjaldemokratycznej Partii LSDP, w której uczył się marksizmu i rozpoczął prowadzenie pierwszych

kółek samokształceniowych wśród terminatorów w warsztatach i fabrykach.

NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.