Feliks w kowieńskim więzieniu

    
 
       
 
Pobyt w więzieniu nie przeraził Feliksa, choć był dopiero dwudziestoletnim młodzieńcem. Wprost przeciwnie.
Cieszył się, że zapisze na karcie swoich rewolucyjnych dokonań nowe doświadczenia. W grypsach wysyłanych do
Edwarda Sokołowskiego pisał, że warunki życia w więzieniu były ciężkie, a żandarmi często go bili. Niejednokrotnie
pozbawiano go wody w ramach kary i by nakłonić go do zwierzeń. Bezustannie konfrontowano go z różnymi osobami,
zastraszano, grożono, szantażowano i używano siły, by wydobyć z niego kontakty. Już wtedy odgrażał się, że się zemści.
Część jego grypsów trafiała na łamy „Echa życia robotniczego”, dając czytelnikom obraz warunków i traktowania
więźniów przez carski reżim.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.