Wyrok trzech lat zesłania

Generał Michaił Murawiow
 
Śledztwo trwało jedenaście miesięcy. Tak długi okres nie był bynajmniej spowodowany opieszałością urzędników.
Przedłużający się areszt, dręczące przesłuchania, złe traktowanie miały załamać nerwowo osadzonych, by wydobyć
obciążające zeznania. Feliks w dalszym ciągu nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów. Notorycznie kpił i
umniejszał swoją rolę w działaniach przeciwko caratowi. Mimo swego oporu za namawianie do buntu skazany
został 12 maja 1898 roku na zesłanie pod nadzorem policji do guberni wiackiej na pięć lat, ale ze względu na
młody wiek minister Michaił Murawiew zmniejszył mu karę do lat trzech, a car wyrok zatwierdził.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
Strona Główna
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.