Margarita Nikolajeva

 
Na szczęście w czasie podróży poznał uroczą kobietę, Margaritę Nikolajewą, która niespodziewanie pojawiła się w
jego życiu. Pochodziła z rodziny właściciela ziemskiego ze wsi Bezliesnoje w guberni saratowskiej. Była studentką
trzeciego roku wyższych kursów dla kobiet w 1896 roku, kiedy aresztowano ją za wydawanie i rozpowszechnianie
nielegalnej literatury w Petersburgu. Margarita, cztery lata starsza od Feliksa, pasjonowała się historią, literaturą,
zagadnieniami filozofii i etyką. Była blisko związana z rodziną pisarza Władimira Korolenko, poznała już Nadieżdę
Krupską – najbliższą osobę Włodzimierza Lenina.
 
NAZAD NAPRZÓD
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.