Rosołowie

Antek Rosół, Jan Rosół, Walenty Pytel
Zofia Rosołowa, Franciszka Pytlow z synkiem Stanisławem
 
Prawdopodobnie na jednym ze spotkań ruchu socjalistycznego Feliks Dzierżyński
poznał Jana Rosoła – bardzo cenionego izasłużonego działacza socjaldemokratycznego.
Był on mężczyzną średniego wzrostu, nikt nie pamiętał, kiedy widziano go
bez długiej brody. Dość często zmieniał pracę: jako że nie miał konkretnego zawodu,
chwytał się różnych zajęć. Nosił kilka pseudonimów: agitując w fabryce Lilpopa, nosił
przydomek „Sęp”, często nazywano go „Ojcem Nieświętym” z racji głębokiej
niechęci do religii. Nie uznawał żadnych praktyk religijnych, a kler uważał za
zwykłych urzędników niemających nic wspólnego z naukami Chrystusa, przyznawał
nawet, że to właśnie socjaliści są jego prawdziwymi apostołami niosącymi nową ewangelię
wyzwolenia z ucisku, którą nazywał ewangelią buntu.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.