Antek Rosół               

Feliks opiekuje się Antkiem Rosołem w więzieniu. Rysunek H. Krajewskiej

  

 
Antek wiele czytał i uczył się, organizował koła samokształceniowe, wciąż biegał po
zebraniach w fabrykach i mieszkaniach, wierząc, że budując socjaldemokrację, zmieni
świat. Nie zważał na ponure doświadczenia swojej ukochanej rodziny – brat był w
więzieniu, ojciec niedawno wrócił z zesłania w Archangielsku, a dni matki mijały w
oczekiwaniu na wyrok za działalność w szeregach nielegalnej organizacji. Umiłowanie
prawdy, którą zaszczepili mu rodzice, szczerość, poświęcenie dla idei były
wartościami nadrzędnymi w jego życiu.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.