Rozwój SDKPiL w Warszawie

Stanisław Trusiewicz Zalewski
  
 
Pod koniec 1899 roku na naradzie z Janem Rosołem, Mieczysławem Kozłowskim i Stanisławem
Trusiewiczem, który powrócił po zesłaniu na łono partii, Feliks został wybrany w skład przyszłego
zarządu zjednoczonej Socjaldemokracji Królestwa Polskiego. Prężnie działały już kółka SD wśród
piekarzy, szewców, metalowców i stolarzy. Szczególną wagę Dzierżyński przywiązywał do
odpowiedniego szkolenia agitatorów. W związku z tym założył specjalne kółka dyskusyjne,
które prowadził w poszczególnych cechach rzemieślniczych.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.