Edmund Dzierżyński

 
Edmund był człowiekiem bardzo zaradnym i oszczędnym. Nie dość, że na utrzymaniu miał 
żonę i ośmioro dzieci, udało mu się spłacić swoich braci, dzięki czemu stał się jedynym 
właścicielem majątku w Oziembłowie. Sumiennie odkładał też dla każdego dziecka po 
1000 rubli na ich edukację
                           .

 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.