Gazeta dla robotniczych mas

 
 
Pierwszy numer „Czerwonego Sztandaru” ukazał się już w listopadzie 1902 roku, gdy
Dzierżyński pozostawał w Zakopanem. Motto gazety brzmiało: „A kolor jego jest
czerwony, bo na nim robotnicza krew”. Wydrukowany był w Szwajcarii w ilości 2000
egzemplarzy. W późniejszym okresie jego wydawanie przejęła drukarnia Aleksandra
Rippera w Krakowie przy ulicy Zielonej 7 (obecnie ulica Sarego) i drukarnia Władysława
Teodorczuka przy ulicy Filipa 11.Nikt wówczas nie przypuszczał, że gazeta robotnicza
ukazywać się będzie regularnie aż do sierpnia 1918 roku, towarzysząc klasie robotniczej
w jej walce. Na jej łamach poświęcano bardzo dużo miejsca zagadnieniom ruchu
robotniczego w innych krajach i ważnym wydarzeniom politycznym. Pełniła rolę
kształtującą świadomość socjalistyczną, zachęcała robotników do walki o swoją przyszłość i
utwierdzała ich w jej słuszności.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.