Sabina Feinstein i Feliks Dzierżyński w tego okresu

 
 
Sabina Feinstein, rok starsza od Michaliny, po ukończeniu szkoły dla dziewcząt
również (podobnie jak jej siostra) działała wSDKPiL, jednak nigdy do partii nie
przystąpiła. Była bliską współpracowniczką i przyjaciółką Róży Luksemburg.
Zajmowała się wspomaganiem więźniów politycznych, pisała korespondencje
dla prasy partyjnej oraz dokonywała wielu tłumaczeń, znając biegle pięć języków
obcych: rosyjski, niemiecki, francuski, angielski oraz włoski.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.