Marcin Kasprzak

 
27 kwietnia 1904 roku, po wyjściu z tajnej drukarni, Władysław Feinstein był
przez chwilę śledzony, po czym został aresztowany na ulicy. Zaczęła się jego
trzecia odsiadka. Informację o aresztowaniu podał między innymi „Czerwony
Sztandar”.
 
Po niedługim czasie, kiedy Marcin Kasprzak ze swym przyjacielem Benedyktem
Gurcmanem drukowali ulotki pierwszomajowe, do domu na Dworskiej wtargnęli
policjanci – rotmistrz Winniczuk, sztabs-kapitan Ordanowski, Adryjan Pytlin i
Bolesław Tarasiewicz. Byli przekonani, że aresztowanie Kasprzaka przyjdzie im
z łatwością. Przeliczyli się. Nagły huk wystrzałów i kule lecące w ich kierunku nie
pozowoliły im na realizację planu. Zostali powaleni. Piąty Wasyl Bowbiel otrzymał
kilka ran kłutych i jedną kulę, jednakże nie śmiertelną. Po chwili Kasprzak i Gurcamn
wybiegli z domu, rzucając się do ucieczki, ale tym razem policja nie pozwoliła im na
to. Dalsza ucieczka była niemożliwa ze względu na bardzo wysoki parkan, jaki
otaczał dom. Zostali zatrzymani na podwórzu.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.