Rewolucja 1905 roku w Rosji

  
 
Być może rozwój wydarzeń miałby inny przebieg, gdyby nie pokojowa
demonstracja w niedzielę 9 (22) stycznia 1905 roku w Petersburgu. Ponad
sto czterdzieści tysięcy demonstrantów, w tym wiele kobiet i dzieci, całe
rodziny robotnicze uzbrojone jedynie w cerkiewne chorągwie i portrety
rodziny panującej, śpiewając pieśni religijne i hymn Rosji „Boże, chroń cara”,
wzięło udział w marszu ulicami miasta. Jednej z demonstracji, która miała
połączyć się z pozostałymi korowodami robotników około drugiej po południu
przed Pałacem Zimowym, przewodził pop Georgij Gapon wywodzący się z bogatego
ukraińskiego chłopstwa.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.