Józef Dowbor Muśnicki

 
 
Polskim akcentem był ujawniony na Białorusi polski korpus pod dowództwem carskiego generała
Józefa Dowbor-Muśnickiego, ogłaszający z początku swą neutralność wobec rewolucji. Zasilany
potężnymi kwotami pochodzącymi od rządów Anglii i Francji generał wraz ze swoim otoczeniem
bawił się w najdroższych restauracjach jak prawdziwe panisko. O zamiłowaniu tego indywidualisty
do luksusu świadczy między innymi przybycie w październiku 1919 roku na „Święto Odrodzenia Wojska”
w Krakowie Rolls Royce’em Silver Ghost należącym wcześniej do cara Mikołaja II.
 
NAZAD NAPRZÓD
   Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.