Powstanie WCzK

Wszechrosyjska Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem
Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем
W obrazie N.P. Tolkunova 1956r.
 
Rada Komisarzy Ludowych pod przewodnictwem i na wniosek Lenina 6 (19) grudnia 1917 roku
postanowiła: „polecić tow. Dzierżyńskiemu utworzenie specjalnej komisji dla rozpatrzenia możliwości
walki z akcją strajkową drogą jak najenergiczniejszych środków rewolucyjnych, dla znalezienia
metod zdławienia złośliwego sabotażu.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.