Protokół z Posiedzenia Komisarzy Ludowych

sporzadzony 7 grudnia 1917 roku po wykładzie Feliksa
Dzierżyńskiego nt. organizacji komisjii do walki z sabotażem
typujący pierwszych czekistów oraz okreslający zadania
 
Organ ten, jak pisał Lenin, miał być „karzącym mieczem wymierzonym przeciwko
niezliczonym spiskom, niezliczonym zamachom na władzę radziecką organizowanym
przez ludzi, którzy byli bez porównania silniejsi od nas[1]”. Wezwanemu na posiedzenie
Dzierżyńskiemu Lenin przekazał szkic administracyjnych podstaw walki z sabotażem i
kontrrewolucją. Brzmiał on: „Do towarzysza Dzierżyńskiego, co do Waszego wczorajszego
referatu o środkach walki z sabotażystami i kontrrewolucjonistami. Czy nie można by
wydać takiego dekretu: „O walce z kontrrewolucjonistami i sabotażystami”.

NAZAD NAPRZÓD
 
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.