Władze WCzK

Od lewej: Jakow Peters, Józef Unszlicht, Abram Bielenkij, Feliks Dzierżyński, Wiaczesław Mienżyński
 
Michaił Łacis, jeden z najbliższych współpracowników Dzierżyńskiego, wspominał po latach:
„Szczęściem naszej rewolucji było to, że przewodniczącym WCzK był Dzierżyński. Był to
człowiek kryształowo czysty, ofiarny, o silnej woli i szybkiej decyzji, niecofający się przed
żadnymi przeszkodami, zapominający o sobie, sprawiedliwy nawet w stosunku do swych
wrogów”.


NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.