Zastępcy Feliksa Dzierżyńskiego

Jakow Peters                Iwan Ksenofontow              Valentin Trifonow
 
 
8 (21) grudnia wybrano prezydium nowo powołanej WCzK, na czele którego stanął
Dzierżyński. Jego zastępcami zostali Jakow Christofowicz Peters, Martin Walentin
Andriejewicz Trifonow i Iwan Ksenofontowicz Ksenofontow.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.