Nauczyciel pokoleń

Zdjęcia wykonane 14 marca 1918 roku na dziedzińsu WCzK
 
 
Dzierżyński był bardzo dobrym nauczycielem – wyrozumiałym i cierpliwym. Pragnął i
dokładał wielu starań, aby jego podwładni reprezentowali wysoki poziom kultury i by
obce im były nienawiść czy pragnienie rewanżu. Mówił, że należy nauczyć się odróżniać
człowieka, który przypadkowo, z racji swej niewiedzy, popadł w konflikt z prawem, od
zdeklarowanego przeciwnika władzy.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.