Isaak Steinberg

 
Gdy informacja o aresztowaniach dotarła do eserowskiego Komisarza
Sprawiedliwości Izaaka Steinberga, zażądał on okazania wydanego
nakazu aresztowania. Dzierżyński na spotkaniu ze Steinbergiem pokazał
dokument, jednak komisarz zakwestionował jego ważność, gdyż nie był to
nakaz imienny. Na tej podstawie zażądał uwolnienia aresztowanych.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.