Nikolai Bucharin

 
Wśród przedstawicieli władzy radzieckiej było wielu przeciwników podpisania układu pokojowego.
Lewicowi komuniści, w tym Trocki i Bucharin, byli mu zdecydowanie nieprzychylni. Uważali, że
Niemcy mogą dopuścić się stawiania kolejnych, niemożliwych do zrealizowania warunków, a
kontynuacja wojny spowoduje rozprzestrzenienie się rewolucji. Zwołany przez Lenina zjazd partii
miał zadecydować o dalszych posunięciach.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.