Dzierżyński

 
Dzierżyński mówił cicho, miał głęboki, choć słaby, drżący głos. Nigdy go nie
podnosił w rozmowie z pracownikami. Nikt też nigdy nie zauważył – obojętnie
czy przekazywał złe, czy dobre wiadomości – aby jego wyraz twarzy się zmieniał.
Zawsze jego oblicze było jednakowo spokojne.
 
NAZAD NAPRZÓD
Koloryzacja zdjęcia Klimbim
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.