Dzierżyński

 
Wyjątkowość Dzierżyńskiego objawiała się w jego niespotykanej skromności.
Pomimo, że piastował najbardziej odpowiedzialne stanowiska w państwie,
nigdy nie dawał tego nikomu odczuć, nie było w nim ani odrobiny pychy ani
poczucia wyższości.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.