Dzierżyński z czekistami

Po prawej od Feliksa Jakow Peters, nad nim Abraam Bielenkij, a po lewej
prawdopodobnie Iwan Ksenofontow
 
W wielu przypadkach za to samo przestępstwo Dzierżyński dużo surowiej karał swoich
pracowników niż kryminalistów. Jeden z czekistów, który podczas rewizji przywłaszczył
sobie kilka rubli, został skazany na piętnaście lat więzienia.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.