Dzierżyński

 

 
Dzierżyński wielokrotnie wyjaśniał czekistom, że aresztowanie jest ostatecznością,
że nie można go dokonywać na podstawie plotek czy niesprawdzonych donosów.
Zakazał aresztowania ludzi z powodu jedynie ich burżuazyjnego pochodzenia czy
tylko dlatego, że są wykształconymi specjalistami różnych dziedzin.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
Kolorowane zdjęcie, jak zwykle, Klimbim
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.