Zdrowie Lenina

 
Tymczasem życiu Lenina nie groziło niebezpieczeństwo. Dzierżyński opublikował
odezwę WCzK do ludności: „Zbrodnicza awantura eserowców, białogwardzistów i
pseudosocjalistów nakazuje nam odpowiedzieć na zbrodnie wrogów klasy robotniczej
masowym terrorem. Karząca ręka klasy robotniczej zrywa łańcuchy niewoli i biada
temu, kto stanie na drodze klasy robotniczej, kto ośmieli się godzić w rewolucje
socjalistyczną”.
 
NAZAD NAPRZÓD
 


[1]           J. Ochmański, Feliks Dzierżyński. Nieustraszony żołnierz rewolucji 1877-1926, dz. cyt., s. 125.
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.