Generał Krymow

 
Generał Krymow straciwszy wszelki posłuch, popełnił samobójstwo będąc
zarazem jedyna ofiarą sławetnego puczu. Korniłow został aresztowany
wraz z innymi generałami i osadzony w twierdzy w Bychowie.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.