Przeprowadzka

 

 
Feliks nie pozostawał dłużny bolesnym przemyśleniom Sabiny pisząc do niej w odpowiedzi na
ostatni list: „Dziś, gdy Pani mi pisze, abym sprawy nie zdradził, zapytuję siebie, czy ta niby
„straszna męka”, ta męka Pani nie jest niczym innym, jak tylko podrażnienie ambicji, utrata
własności niepodzielnej na moją śmieszną, marną osobę, która jak pies, jak niewolnik był
wierny. Że Pani pisać mi coś podobnego, widzę, jak obcy, jak daleki jestem i byłem cały
czas dla Pani. List odsyłam- ten ostatni- przecież jestem już obcy i listy takie są mi
niepotrzebne- nie są moje…”.
 
Znów zmienił adres zamieszkania. 2 lipca 1911 roku przeprowadził się do kamienicy przy
ulicy Kilińskiego 18 (przemianowana w 1912 roku na ulicę Słowackiego, później zmieniono
numerację na 17).

NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.