Julian Leszczyński

   
 
Jeszcze w Krakowie Feliks Dzierżyński poznał Juliana Leszczyńskiego
(Leńskiego)- socjalistę, który od czasów gimnazjum pasjonował się
ideą i literaturą socjalistyczną dając temu wyraz w wielu polemikach.
Julian obracał się w młodości wokół środowisku Ignacego Daszyńskiego i
znany był ze swej skrajnej niechęci do kościoła, przez co był niejako
represjonowany na Uniwersytecie Jagiellońskim będąc pozbawionym
stypendium. Jego babka, bardzo religijna kobieta, kropiąc go wodą
święconą wypędzała diabła z jego duszy.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.