W X Pawilonie

 
"Idea jednoczy ludzi, idea, która wypływa z głębi duszy. Ona wyzwala ich serca i powoduje
chęć pomocy jeden drugiemu… I praca w imię idei nie zamyka się w wąskim kręgu, ale daje
człowiekowi możliwość objęcia całego świata. Tak jak i moja ulatująca stąd myśl łączy się z
wami i mówi mi o nieśmiertelnej sile wiążącej ludzkie myśli i serca, mówi o spokoju życia.
I znów wszystko to, co w więziennych ścianach i moich cierpieniach jest zakopane gdzieś
głęboko w duszy mojej, wychodzi na zewnątrz wraz z moimi uczuciami do Jasieńka, do
ciebie i do przyjaciół moich staje się ciałem napełnia moją duszę- i ja czuję waszą miłość i
wielką chęć życia".
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.