Życie to...

 
…Życie to sen- bajka i zmora, światło i cień- występują każde osobno, zlewają się w jedną mękę i
radość. I tu- w więzieniu, i tam- w życiu. W twarde, okropne, nieraz życie wplata się poezja sama i
myśl promienna. Ciemność przyciąga światło, jak suchy piasek ściąga wilgoć, a światło tam biegnie,
gdzie ciemno i zimno- i grzeje, i opromienia. I oto, gdy słowa poezji uznanej odzwierciedlają to, co
umarło dziś, co już jest kłamstwem- narodziła się nowa poezja czynu, konieczności dusz ludzkich,
zaprzeczająca wszystkim tragediom położeniom bez wyjścia, rozpaczy beznadziejnej, odbiera ona
samej śmierci i cierpieniu nieznośny tragizm i otacza życie aureolą nie męczeństwa, nie bohaterstwa,
nie radości z wyjątkowości swej, lecz szczęścia bezgranicznego z życia istotnego swego..."
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.