Orle

  
 
 
W Orle nad rzeką Oką- 360 kilometrów na południe od Moskwy, więzieniem  zarządzał słynny ze
swego okrucieństwa Akimienko. Było to jedno z największych i najcięższych więzień carskiej Rosji, w
którym statystyki umieralności z powodu chorób zakaźnych i samobójstw były największe w kraju.
W historii więzienia, zwłaszcza od 1908 roku, kiedy z aresztanckiego zostało przekwalifikowane na
katorżnicze, wielokrotnie wybuchały bunty osadzonych, które zawsze spotykały się krwawym
stłumieniem do tego stopnia, że informacje o buntach dochodziły do prasy, a protesty kierowane
były bezpośrednio do Dumy.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.