Zakłady Putiłowskie

 
 
 
 
Robotnicy z metalurgicznych Zakładów Putiłowskich produkujących również pojazdy
opancerzone i armaty na front, zażądali 3 marca podwyżki płac o 50% co spotkało się
z kategoryczną odmową administracji i nakazem natychmiastowego zwolnienia 36.000
robotników i zamknięcia zakładu. Żądanie podwyżki było uzasadnione, gdyż w fabrykach
występowały olbrzymie dysproporcje zarobków. Kierownik działu miesięcznie dostawał
samej podstawowej pensji 3000 rubli, a robotnik nie wiele ponad 30 rubli! Dzień pracy
trwał 10-12 godzin, nie było żadnej ochrony pracowników przed skutkami wypadków, a
nie tak dawno przeprowadzono w fabryce lokaut. Fabryka była również świadkiem wielu
niepokojów robotniczych, strajków i wywiezienia kierowników na taczkach lub wagonach
do przewozu pocisków. 40 tysięcy robotników było świetnie zorganizowanych i solidarnych.
W zakładzie wysunięte zostało hasło: „Pracujesz w fabryce- trzymaj pod warsztatem
karabin, bo tego wymaga twoja wolność".
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.