Reakcja rządu

Aleksander Protopopov Siergiei Chabałow        Aleksandra Romanowa i Mikołaj Romanow
    
 
Plan zakładał wysłanie na pierwszą linię walk najpierw policji, a potem uzbrojonych w piki i
nahajki kozaków na koniach, a jeśli to by zawiodło, wyposażone w karabiny maszynowe wojsko
miało gradem kul rozprawić się z manifestantami.
 
Mikołaj II o mentalności drobnego mieszczanina kompletnie nie orientował się ani w sytuacji
społecznej, ani też specjalnie Chabałowa nie słuchał, otaczał się ludźmi znienawidzonymi
przez społeczeństwo, jak minister spraw wewnętrznych Protopopow. Wierzył tym, którzy
bezkrytycznie potwierdzali jego zdanie, sam zaś bezwiednie ulegał wpływom szarlatana
Rasputina oraz swojej egzaltowanej żony mającej religijne obsesje, w której rękach był
posłuszną marionetką.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.