Ekskomunika

Tichon
 
Ogromne ilości ziem i bogactw, jakie miał w posiadaniu kościół zawdzięczał swoim relacjom z
dworem carskim wynagradzając imperatora poprzez wynoszenia jego roli do najważniejszej
osoby po Chrystusie, kreując tzw. carosławie. Aby ta bujda była wciąż niezrozumiała dla
wiernych, kościół utrzymywał społeczeństwo w umysłowej tępocie, biedzie, szykanując lud
gospodarczo i mentalnie. Tak mocno kościół był związany z caratem, że kiedy powstały
pierwsze rady delegatów bolszewickich, metropolita moskiewski Tichon ekskomunikował
ich członków. Raczej nie zrobiło to na nich wielkiego wrażenia.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.