Fritz Platten

 
Pertraktacje dotyczące powrotu Lenina i innych socjaldemokratycznych
rewolucjonistów prowadził Fritz Platten, przywódca szwajcarskich socjalistów
będący sekretarzem ugrupowania Lewicy Zimmerwaldzkiej.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.