Przyjazd Lenina do Petersburga

 
W wielkanocny poniedziałek w Petersburgu Lenin został powitany niezmiernie
uroczyście. Podczas wjazdu pociągu na zatłoczony od zgromadzonych peron
Dworca Finlandzkiego orkiestra grała „Marsyliankę”. W jednym z wagonów w
świetle reflektorów ukazał się zaskoczony i trochę zmieszany powitaniem Lenin.
Po złożonym  przez dowódcę kompanii honorowej meldunku zwrócił się w kilku
słowach do zgromadzonych i zakończył: „Niech żyje rewolucja socjalistyczna!”,
zaś tłum natychmiast odkrzyknął gromko „Hurra!”
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.