Maksym Gorki

 
Dość szybko znalazł bratnią duszę w osobie Maksyma Gorkiego, z którym
potrafił przesiedzieć całą dobę na niekończących się dyskusjach. Pisarz
wspomagał finansowo Feliksa, bowiem ten, wbrew szkalującym go opowieściom
o zasobach pieniędzy, jakie napędzały partię socjaldemokratyczną,
praktycznie ich nie miał. Twórczość Gorkiego była Feliksowi bardzo bliska,
wiele więc rozmawiali o literaturze, tym bardziej, że Feliks miał niespełnione
marzenia pisarskie. W młodości pisał wiersze, próbował zająć się pisarstwem,
ale nie miał na to zbyt wiele czasu.

NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.