Motywując do walk. Kiereński


 
Kiereński mimo licznych wysiłków nie zdołał podbudować morale wojska
podczas częstych inspekcji. Żołnierze przegrywali kolejne bitwy. 11 (24)
lipca przywrócił karę śmierci na froncie za dezercję, co jeszcze bardziej
wrogo ustosunkowało do niego żołnierzy. Samego Kiereńskiego nazywali
„głównoprzekonywującym armii demokratycznej” lub „głównonamawiającym".

NAZAD NAPRZÓD
 
Koloryzowana fotografia jest autorstwa Klimbim
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.