Feliks Dzierżyński. Rok 1917

 
W podobnym tonie, jednak bez efektów pięściarskich, wypowiedział się
również Dzierżyński: "Musimy jasno i wyraźnie powiedzieć, że dobrze zrobili
towarzysze, którzy radzili towarzyszowi Leninowi nie dać się aresztować.
Powinniśmy jasno odpowiedzieć na nagonkę burżuazyjnej prasy, która chce
dokonać rozłamu w radach robotniczych. Nagonka na Lenina to nagonka
przeciwko nam, przeciw partii, przeciwko rewolucyjnej demokracji. Powinniśmy
objaśnić towarzyszom, że my nie dowierzamy burżuazyjnemu Rządowi
Tymczasowemu, że nie wydamy Lenina dopóki nie zatriumfuje sprawiedliwość, tj.
do czasu aż ten pozorny sąd nie zniknie".
 
NAZAD NAPRZÓD
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.